Вино и гурме - Резиденция "Тракийски стан"

Вино и Гурме

Първо издание на фестивал Вино и Гурме в Резиденция "Тракийски стан"