КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА ТРАКИЙСКИ СТАН С 30% ОТСТЪПКА ОТ НАЕМА - Резиденция "Тракийски стан"

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА ТРАКИЙСКИ СТАН С 30% ОТСТЪПКА ОТ НАЕМА

Наличност

Резервация заКОНФЕРЕНТНА ЗАЛА ТРАКИЙСКИ СТАН С 30% ОТСТЪПКА ОТ НАЕМА